Header

Produktsøk

Velkommen til oss!

A/S Th.Marthinsens sølvvarefabrikk har gjennom lang tid vært kjent for tradisjon og kvalitet.

Men vi er også nysgjerrige og opptatt av moderne design og nye produksjonsmetoder. På denne siden kan du la deg inspirere av vår produktkatalog.

Th.Marthinsens produkter kan utelukkende kjøpes hos din gullsmed.

Handleliste

Handlelisten er tom

A/S Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk

Norsk sølvbestikk av høyeste kvalitet

Th. Marthinsen

Firmaet Th. Marthinsen ble grunnlagt 4. juni 1883.Bedriftens grunnlegger Thorvald Marthinsen var født i Skiptvedt 1855. Som 13-åring begynte han i gullsmedlære i Sarpsborg, hvor han tok sitt svennebrev. Senere arbeidet
han en rekke år som svenn og verksmester i Oslo.

I 1883 etablerte han seg i Tønsberg, hvor han i vel 20 år drev gullsmedforretning med verksted, for litt etter litt å gå over til fabrikkmessig fremstilling av skjeartikler. Siden ble det etterhvert foretatt en rekke større utvidelser.

Thorvald Marthinsen var blant Norges Gullsmedforbunds stiftere, og innehadde en rekke tillitsverv. I 1924 fikk han tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull, og i 1926 fikk han N.G.F.’s hederstegn i gull. Han døde i 1933, kort etter bedriftens
50 års jubileum. Hans sønn Axel var allerede medinnehaver i 1910, og hadde i
en årrekke hatt ledelsen av firmaet.

Axel Marthinsen var født i 1881 i Oslo. Han ble utlært hos sin far, og studerte faget videre i Danmark og Tyskland. Axel Marthinsen var en sjelden ledertype, en drivende kraft, som kjente sin bedrift ut og inn. Under hans ledelse var bedriften i stadig fremgang og utvikling. Han hadde en mengde tillitsverv innenfor faget, men også utenfor var han meget benyttet. I 1933 ble han tildelt N.G.F.’s hederstegn i gull. Hans tre sønner, Frithjof, Rolf og Axel Thorvald ble alle utlært som gullsmeder. Axel Marthinsen døde i 1941.

I 1957 gikk firmaet over til familieselskap med Frithjof Marthinsen som disponent. Frithjof Marthinsen var født i 1908.
Foruten sin læretid, gjennomgikk han Kunst- og Håndverksskolen, og var også et par år i Tyskland for videreutdannelse.

Frithjof Marthinsen var ikke bare en førsteklasses fagmann, med sin sikre smak var han også en god designer. Som sine forfedre levde og åndet han for sitt håndverk. Med sine kunnskaper og spesielle evner til samarbeid med sine medarbeidere, var bedriften under hans ledelse i stadig fremgang. Han førte videre den tradisjon som det alltid har vært ved bedriften, utelukkende å levere kvalitetsvarer som kan stå for enhver kritikk.

Axel Thorvald Marthinsen trakk seg ut av ledelsen i 1954, da han etablerte sin egen bedrift. Rolf Marthinsen deltok i firmaets ledelse og fungerte som salgssjef til sin død i 1966.

Etter Frithjof Marthinsens død i 1973, overtok firmaets kontorsjef gjennom en årrekke, Sølver Laahne, som disponent.
Han gikk av med pensjon i l977.

Frithjof Marthinsens sønn, Thorvald Marthinsen, er i dag adm. dir. og daglig leder i firmaet.

Fra en beskjeden begynnelse i 1883 med 2 ansatte, (1 svenn og 1 dreng) er firmaet i dag en av Nordens største innen bransjen.

Med et våkent øye til den tekniske utvikling, og sammen med en stabil og god arbeidsstokk, fremstilles varene fremdeles på en håndverksmessig, men samtidig på en så rasjonell måte som mulig. Produksjonen består av bestikkvarer og korpusvarer i sølv og plett, med spisebestikk som spesialitet.

Varene leveres til samtlige av landets gullsmeder. Plettvarer i ekstra solid utførelse blir også levert til et stort antall av landets hoteller. En stor del av vår flåte i utenriksfart bruker også disse varer ombord.

Th. Marthinsens varer i sølv og plett er også kjent utenfor landets grenser.

Med sitt velutstyrte verksted og sine dyktige, erfarne faghåndverkere er bedriften en virkelig kapasitet på sølvsmederiets tradisjonsrike område, og som fører videre de gamle, gode håndverksmessige tradisjoner.

Med vennlig hilsen

Signature

THORVALD MARTHINSEN
ADM. DIR.